The dark side of BYOD ROC West Brabant

Vol verwachting en nieuwsgierig naar wat we zelf bij ons ROC hadden gemist op dit gebied toog ik met vele anderen naar deze workshop.
Na een introductie op het onderwerp
  • is ’t een hype
  • wat is de relatie met onderwijs
  • hoe manage je een succesvolle implementatie van BYOD
werden behoorlijk wat vragen opgeworpen. 

Ook de kant van de ouders en enkele juridische zaken passeerden de revue. Op zoek naar de dark side, werd opgeworpen dat met name de professionalisering van de medewerkers en het goed inpassen in het onderwijs de grote uitdaging is. BYOD is natuurlijk geen doelstelling op zich, het gaat in essentie over de verbetering van de onderwijskwaliteit. Net als anderen wordt daar mee geworsteld op het ROC. Op één van de scholen is voortgang en dit wordt gebruikt als voorbeeld voor de anderen. HET antwoord is er nog niet, maar vanuit de zaal werden handvatten geboden. Met name A12 heeft een uitgebreid en zorgvuldig traject gelopen met de teams om de implementatie van BYOD goed vorm te geven. 
Tot slot ontspon zich een discussie rond het thema; wat is hierin de rol van de student. Moet die in de lead zijn? Een open vraag met vele open antwoorden.