Playing for Success

Het HPBO was o.a. aanwezig met de zogenaamde ‘domes’ in de centrale hal, waarin steeds één project of onderwerp aan bod kwam. Ik bezocht één van hun innovatiearrangementen.

Playing for Success
In dit project worden twee werelden bij elkaar gebracht: die van sport en onderwijs. Het draait dan niet om topsport, maar om het ervaren van persoonlijke en groepsprestaties. Presteren, winnen, vieren, verliezen, omgaan met teleurstellingen, discipline, uitgaan van eigen kracht en doorzettingsvermogen, allemaal dingen die zowel in de sport als het onderwijs spelen. Onder het motto “leren met wow-factor”. Dit helpt dan jongeren met problemen om op andere terreinen (zoals onderwijs) ook beter te gaan presteren.

Behalve concrete resultaten zoals lager percentage VSV, bereikt men ook dat leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid leren nemen voor hun keuzes.

Sport als middel ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten, meer informatie hier.
Irene de Kort/Machiel van de Laar (KPC Groep)