Joke Hermsen, frisdenker

Dit jaar had de organisatie ruimte in het programma voor zogenaamde ‘frisdenkers’. Mensen die het onderwijs (en de wereld) vanuit een geheel eigen perspectief benaderen en daar een verhaal over wilden houden dat wat meer boven de materie van deze conferentie stond.

Zo’n voorbeeld is Joke Hermsen. Voor ik de lezing bezocht even snel gegoogeld. De reacties op haar boek(en) bij bol.com waren zeer uiteenlopend. Dat leek me een goed argument om haar aan te gaan horen. Conflictueuze reviews zijn altijd beter dan alleen loftrompetten, vind ik.

Wel, ik werd niet teleurgesteld en wil bij deze het CVI bedanken voor het uitnodigen van deze spreekster.
Joke Hermsen is schrijfster en filosofe. Haar lezing, of beter voordracht, ging over het begrip tijd. Over de twee soorten tijd (de twee gezichten van tijd) waar we als Westerlingen er één van zijn kwijtgeraakt in de loop der tijd. Ik doe een poging het kort samen te vatten. Joke spreekt over de tijd van Chronos en de tijd van Kairos.
Chronos staat voor de chronologische tijd. De tijd van de klok, van afspraken, van treintijden van agenda’s etc. De tijd die ons leven mogelijk maakt en bepaalt. Kairos is de tijd, die we min of meer zijn verloren. Het is de tijd waar je in kunt verdwijnen. Tijd die tijdloos is. Denk aan tijd voor bespiegelingen, tijd voor mijmeren. Om het iets concreter te maken, kun je denken aan gebeurtenissen waarbij je de tijd vergeet, zoals bij een mooi muziekstuk, of als je reizend met de trein naar buiten zit te staren, gedachteloos.
Ze pleit dan ook voor het opnemen in het onderwijs van Kairos momenten. Ze begon haar voordracht met de zin: het grootste doel van onderwijs is de leerlingen naar Kairos brengen. concreet moet zich dat vertalen in muziek, kunst, filosofie, creatieve momenten etc. Activiteiten waarbij je de tijd vergeet.

Ik doe haar te kort door mijn versimpelde samenvatting van haar voordracht. Maar het haar is in elk geval gelukt mij mee te nemen in haar verhaal naar Kairos. Een verfrissende workshop, zonder powerpoint (‘dat is de rolator voor een spreker’), maar met een strak zwarte achtergrond en een stem waar je je in kunt verliezen. Een waardige laatste workshops op wederom een prima conferentie!

Ter aflsuiting, op internet is voldoende te vinden over haar, hier een url naar een pdf van een lezing  die mogelijk wat duidelijker aangeeft wat ze bedoelt, dan mijn korte samenvatting.