Het innovatienetwerk, ROC West Brabant

Vijf jaar geleden is de afdeling onderwijs en innovatie van het ROC opgeheven en opgegaan in ‘het innovatienetwerk’. De gedachte is dat innovaties zoveel mogelijk vanuit de scholen en teams zelf moet komen. Gezien de grote van het Roc was het stimuleren van innovaties vanuit een centrale dienst niet te behappen.
Wat doet het innovatienetwerk?
Het werk is gebaseerd op 5 pijlers.

 1. Beleidsadvisering
 2. Inspiratiebijeenkomsten op de scholen
 3. Het bijhouden van de internet community
 4. De inspiratie ruimte en het ‘lab to learn’, beide gevestigd bij IT-workz
 5. Experimenten en projecten
Het netwerk richt zich niet op de voorlopers, maar probeert juist de brede groep docenten te bereiken. Daarbij gelden een aantal do’s en dont’s.
 • maak de gebruiker de eigenaar
 • stimuleer en faciliteer
 • help bij nieuwe dingen, neem niet automatisch aan dat competenties aanwezig zijn
 • ga niet theoretiseren
 • speel niet voor ANWB (wij lossen het op)
 • deel geen geld uit
 • leer mensen af bescheiden te zijn

Enkele voorbeelden van het werk van het innovatienetwerk zijn:

 1. een twee jaarlijkse ROC brede scholingsdag
 2. stimmit
 3. de zorgboulevard in Roosendaal
 4. de fablabs 
 5. werken met instructables 
Het succes wordt afgemeten aan het aantal innovaties dat gerealiseerd is. De doelstelling was bij oprichting twee tot drie innovaties per jaar. Het zijn er ondertussen ongeveer 50.
De toekomst van het netwerk zou moeten zijn dat ze zich voor een groot deel opheffen en dat de innovaties van en door de scholen zelf gerealiseerd worden. Tot die tijd is het netwerk een open netwerk voor het ROC, maar ook voor buitenstaanders.

Tot slot werd gevraagd naar ‘de roze olifant’. Pieter geeft zonder aarzelen aan dat het dan moet gaan over informeel leren. Alles wat buiten de school geleerd wordt, is onvoldoende gewaardeerd. Een wijze les, die waarschijnlijk voor vele van ons geldt.