Docenten aan de slag met ict bij ROC Flevoland

Tijdens de laatste ronde zat ik bij de enthousiaste presentatie van Sandra van Eys en Rob Keemink die vertelden over wat wel en niet werkt bij het professionaliseren van docenten op het gebied van ict. Hiervoor had Sandra een Nearpod sessie gemaakt, waarin uitleg en ondervraging van de deelnemers elkaar afwisselden en een discussie ontstond. Helaas werkt Nearpod alleen live, dus de presentatie en gestelde vragen zijn niet meer terug te halen, maar gelukkig wilde Sandra de les nog met me delen.

Bij ROC Flevoland zijn momenteel mediacoaches in opleiding, docenten die naast hun lesgevende taak ook hun collega’s verder helpen met ict in het onderwijs. Per college wordt 1 mediacoach opgeleid die vallen onder de centrale dienst ICT en regelmatig met elkaar samenkomen. De aanpak per coach is divers en afhankelijk van het soort college. Zo kan een inspirerende workshop helpen, maar nazorg blijkt dan wel erg belangrijk omdat geleerde zaken niet vanzelfsprekend worden ingezet zonder verdere begeleiding. Ook lijkt scholing door eigen collega’s beter te werken dan door externen, hoewel deze laatsten ook voor een frisse blik op de organisatie kunnen zorgen. Olievlek werking zien ze bijvoorbeeld door de groep early adaptors met elkaar in contact te brengen.

Om ervoor te zorgen dat iedereen van dezelfde basis gebruik kan maken, hanteert het ROC een beleid waarbij overal wifi een prioriteit is en alle docenten een Surface tablet krijgen. Studenten mogen een eigen device kiezen, maar de keuze is wel Microsoft, tenzij men duidelijke redenen kan aanvoeren om voor iets anders te kiezen. Per opleiding wordt gewerkt aan een blauwdruk van specificaties die nodig zijn om te kunnen deelnemen. Er is 1 systeem voor inloggen, 1 portalomgeving en 1 adresboek voor alle locaties. Elke docent kan gebruik maken van de Surface tablet, Office 365 en Sharepoint. Momenteel is men aan het onderzoeken of een draadloze verbinding voor beamers mogelijk is en of voor een helpdesk voor studenten en docenten ook de eigen studenten kunnen worden ingezet.

Een leuke, afwisselende duo-presentatie met veel herkenbare verhalen. We zijn er nog lang niet wat betreft de ict-bekwaamheid bij medewerkers, maar dit soort initiatieven brengen dat wel weer een stapje dichterbij.