Pré Conferentie ‘Nieuwe economie in het MBO’

Praten over het opleiden van de nieuwe generatie ondernemers. Luisteren en in dialoog met Marga Hoek om het gedachtegoed rondom de nieuwe economie een plek in het onderwijs te geven en daarna de presentatie van Zakendoen in de Nieuwe Economie NextGen.

Dat is in een notendop de inhoud van de Préconferentie ‘Nieuwe Economie in het mbo’ die het Ontwikkelcentrum op 25 maart j.l. in het kader van Dé Managementconferentie NIEUW VAKWERK samen met Marga Hoek op de inspirerende locatie van de DRU Cultuurfabriek organiseerde.

Meer dan 50 geïnteresseerden, afkomstig uit meer dan twintig onderwijsinstellingen, waren bij deze ochtendbijeenkomst aanwezig. “Inspirerend”, “mooie discussies”, “nieuwe ontmoetingen”, “dit is wat de nieuwe generatie nodig heeft”, zijn enkele reacties van de aanwezigen.

Bekijk ook het filmpje op YouTube (een video impressie van Cibap studenten)

Playing for Success

Het HPBO was o.a. aanwezig met de zogenaamde ‘domes’ in de centrale hal, waarin steeds één project of onderwerp aan bod kwam. Ik bezocht één van hun innovatiearrangementen.

Playing for Success
In dit project worden twee werelden bij elkaar gebracht: die van sport en onderwijs. Het draait dan niet om topsport, maar om het ervaren van persoonlijke en groepsprestaties. Presteren, winnen, vieren, verliezen, omgaan met teleurstellingen, discipline, uitgaan van eigen kracht en doorzettingsvermogen, allemaal dingen die zowel in de sport als het onderwijs spelen. Onder het motto “leren met wow-factor”. Dit helpt dan jongeren met problemen om op andere terreinen (zoals onderwijs) ook beter te gaan presteren.

Behalve concrete resultaten zoals lager percentage VSV, bereikt men ook dat leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid leren nemen voor hun keuzes.

Sport als middel ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten, meer informatie hier.
Irene de Kort/Machiel van de Laar (KPC Groep)

Presentatie “Onderzoekenderwijs naar beter onderwijs”

https://vimeo.com/leijgraaf/review/123403065/a6fc4429bf

Onderwijs is nooit af. Veranderingen in de omgeving vragen om voortdurende heroverweging van het onderwijs: sluiten doelen en aanpak nog wel op elkaar aan? Een onderzoekende houding is hierbij onontbeerlijk.

Vanuit de casus ‘Beter lezen voor beroep en studie’ lieten Georgia Vasilaras van  ROC de Leijgraaf en Edith Vissers van  KPC Groep zien hoe de onderzoekende houding van docenten tot beter onderwijs kan leiden.
Ze namen de deelnemers mee op de reis die voerde van een aanname over een effectievere aanpak van het leesonderwijs naar vaardiger lezende bbl-ers. Tussenstations: de constructie van een lessenserie, inzet van een expertgroep, training van docenten, metingen bij leerlingen en docenten gedurende het gehele traject.

Het filmpje laat een docent aan het woord, die door deelname aan het onderzoek zelf ook een onderzoekende houding ontwikkelde.

PréConferentie Studentenraden

Onder leiding van Johan de Jong van het ROC van Amsterdam, kwamen Studentenraden van diverse ROC’s (Deltion College, ROC van Amsterdam, Graafschap College, Arcus College, Albeda College via Skype) en hun begeleiders in de ochtend van Dé Managementconferentie bij elkaar.

Het verslag van deze PréConferentie vind je HIER

Gaan studenten mij vertellen hoe ik mijn werk doe? Nee toch?

Edith Wanschers en Catharina Lautenbach van het ROC van Twente vertellen over hun ervaringen met studentevaluatie. Ze deden dit in een workshop over het hoe en waarom van dit proces. Het nieuwe CvB stelde de koers bij van ‘klein binnen groot’ naar ‘strakkere sturing, lat omhoog’. Onderdeel van ‘de lat omhoog’ is: de kwaliteit van de medewerkers omhoog brengen door studentevaluaties.
Een argument om te focussen op studentevaluatie was o.a. dat de personeelstevredenheid hoger scoorde dan de studenttevredenheid. Kwaliteit van teams verhogen door te focussen op de niet goed presterende docenten. Die docenten niet sturen op motivatie maar op kennis.
De stelling van ROC Twente is: docenten hebben geen goed zelfbeeld. De studentevaluaties hebben als doel:

  • het zelfbeeld van de docent verbeteren.
  • het verbeteren van de dialoog met de student.

Er is daarom een vragenlijst studentevaluatie opgesteld in samenwerking met studenten. Het is nog geen onderdeel van de gesprekscyclus. Het eerste anderhalf jaar gaan de resultaten alleen naar de docent zelf. Daarna wordt het proces geëvalueerd.
Uitgangspunt voor de vragenlijst was het inspectierapport over de kwaliteit van het onderwijs (bijvoorbeeld maatwerk). Daarnaast is de wet BIO meegenomen. Praktisch:

  • De enquête gaat over basisvaardigheden en complexere vaardigheden. 
  • De OR maar m.n. ook de studentenraad is betrokken bij opstellen van de vragenlijst. 
  • De enquête wordt uitgevoerd met ROC Spiegel (om privacyredenen).

Het project zit nu in de vrijwillige fase. Docenten vragen nu bijvoorbeeld om scholing om gesprekken met studenten goed te voeren. Volgend schooljaar wordt het gebruiken van de studentevaluatie verplicht voor alle docenten. Of het onderdeel wordt van de gesprekkencyclus is afhankelijk van de evaluatie en het gesprek daarover met de OR.
Twee belangrijke succesfactoren zijn: docent is regisseur van de eigen evaluaties en het proefdraaien van de enquête met OR-leden.
De ambitie is dat de studentevaluatie onderdeel is van 360 feedback in de gesprekscyclus.

Dit artikel is gebaseerd op de aantekeningen van John Schobben die de workshop bezocht.

Een mooie conferentie !!!!

Rene van Gils bedankte ook de Bloggers tijdens de #CVIMC conferentie. Ik heb daar ook aan bijgedragen en dan weet je uit ervaring dat het veel werk is om een bijdrage te leveren. Zo’n bedankje is dan een positieve stimulans om het nog een keer te doen. Dank Rene voor de aandacht, het is echter ook gewoon leuk en natuurlijk er is ook een stukje eigenbelang.

Je hebt meteen je aantekeningen compleet en kan daar ook “overmorgen” verder mee na zo’n inspirerende #CVIMC bijeenkomst.
Delen één van de opmerkingen die ik veel gehoord heb tijdens de conferentie is belangrijk. Mijn Blogs zijn snel gemaakt, maar als je tussen de spelfouten doorleest, kan je er wellicht iets mee.

Het is inmiddels zaterdag en als ik zie hoeveel views er zijn, vind ik ook dat we onze managers een beetje moeten helpen in deze moderne wereld van “Nieuw Vakwerk”. Een wereld van Bloggen, Twitteren, Meerkat, Periscoop, WhatsApp, OneDrive, Dropbox  Sway, Office Mix etc. Dat gaat nu niet meer lukken, maar tijdens een volgende conferentie moeten we hier wellicht wat meer aandacht aan besteden. Handreikingen leveren etc. Ik weet het, deze boodschap is niet voor diegene die deze boodschap leest, hoewel je kan natuurlijk alsnog je collega’s wijzen, op deze mooie samenvatting. Neemt niet weg dat we eens moeten nadenken hoe we onze managers / collega’s kunnen helpen in al dit moderne geweld. Het blijft lastig, we vertellen erover, vinden enthousiasme, maar er kan ongetwijfeld meer.

Er is 406 keer naar de parkeerproblematiek gekeken, de volgende topscore ligt op 66, dat geeft toch stof tot nadenken. Marc Lammers gaf het al aan (met dank aan Meerkat), kijk verder dan de gevestigde orde en maak een stapje extra, daar moeten we elkaar wellicht een beetje bij helpen.

#CVIMC #novacollege Ik (Rob Smit) heb ook nog wat redactie werk gedaan, maar nu stop ik er echt mee. Ik vind dat er een mooie verzameling van indrukken staat, van alle bloggers tijdens deze conferentie. Daar mogen we trots op zijn.

Docenten aan de slag met ict bij ROC Flevoland

Tijdens de laatste ronde zat ik bij de enthousiaste presentatie van Sandra van Eys en Rob Keemink die vertelden over wat wel en niet werkt bij het professionaliseren van docenten op het gebied van ict. Hiervoor had Sandra een Nearpod sessie gemaakt, waarin uitleg en ondervraging van de deelnemers elkaar afwisselden en een discussie ontstond. Helaas werkt Nearpod alleen live, dus de presentatie en gestelde vragen zijn niet meer terug te halen, maar gelukkig wilde Sandra de les nog met me delen.

Bij ROC Flevoland zijn momenteel mediacoaches in opleiding, docenten die naast hun lesgevende taak ook hun collega’s verder helpen met ict in het onderwijs. Per college wordt 1 mediacoach opgeleid die vallen onder de centrale dienst ICT en regelmatig met elkaar samenkomen. De aanpak per coach is divers en afhankelijk van het soort college. Zo kan een inspirerende workshop helpen, maar nazorg blijkt dan wel erg belangrijk omdat geleerde zaken niet vanzelfsprekend worden ingezet zonder verdere begeleiding. Ook lijkt scholing door eigen collega’s beter te werken dan door externen, hoewel deze laatsten ook voor een frisse blik op de organisatie kunnen zorgen. Olievlek werking zien ze bijvoorbeeld door de groep early adaptors met elkaar in contact te brengen.

Om ervoor te zorgen dat iedereen van dezelfde basis gebruik kan maken, hanteert het ROC een beleid waarbij overal wifi een prioriteit is en alle docenten een Surface tablet krijgen. Studenten mogen een eigen device kiezen, maar de keuze is wel Microsoft, tenzij men duidelijke redenen kan aanvoeren om voor iets anders te kiezen. Per opleiding wordt gewerkt aan een blauwdruk van specificaties die nodig zijn om te kunnen deelnemen. Er is 1 systeem voor inloggen, 1 portalomgeving en 1 adresboek voor alle locaties. Elke docent kan gebruik maken van de Surface tablet, Office 365 en Sharepoint. Momenteel is men aan het onderzoeken of een draadloze verbinding voor beamers mogelijk is en of voor een helpdesk voor studenten en docenten ook de eigen studenten kunnen worden ingezet.

Een leuke, afwisselende duo-presentatie met veel herkenbare verhalen. We zijn er nog lang niet wat betreft de ict-bekwaamheid bij medewerkers, maar dit soort initiatieven brengen dat wel weer een stapje dichterbij.

Project 3DeDucation

Bij ROC West-Brabant is vanuit hun Innovatienetwerk een projectteam 3DeDucation gestart dat zich richt op 3D printers in het onderwijs. Dit is wat zij doen:

3DeDucation is een project opgezet vanuit het Innovatienetwerk van het ROC West-Brabant, met de bedoeling 3D-printen in het onderwijs van de grond te krijgen. Het Innovatienetwerk heeft Ultimaker-printers aangeschaft die binnen diverse onderdelen van ROC West-Brabant verspreid staan. Wij werken samen met docenten, andere onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Op deze wijze helpen wij het onderwijs op weg met 3D-printen, zodat studenten deze vaardigheden straks kunnen toepassen in hun vakgebied. Samen zijn we nu onderwijsmateriaal aan het ontwikkelen en creatieve projecten aan het verzinnen die hieraan bijdragen. Ook werken we samen met Avans Hogeschool om duurzaam filament voor de 3D-printers te ontwikkelen.

De presentatie van het projectteam leidde ons met behulp van een Kahoot quiz door de wondere wereld van het 3D printen. Er kwamen voorbeelden voorbij van geprint voedsel, geprinte jurken en helmen en allerlei voorwerpen die we nog even mochten vasthouden. Er kan al veel, maar de combinatie van verschillende vakgebieden en een andere manier van denken over gebaande paden kunnen ervoor zorgen dat onze wereld er over een tijdje helemaal anders uit zal zien. In het onderwijs zijn er legio mogelijkheden om studenten van verschillende disciplines (bijv. bouwkunde, mode, grafische vormgeving) samen te laten werken aan 3D projecten.

De site van het projectteam is nu nog vrij leeg, maar ik hoop dat daar verandering in komt als hun netwerk zich gaat uitbreiden en er ook lesmateriaal beschikbaar komt. Mijn collega’s die zich bezighouden met hetzelfde onderwerp hebben in ieder geval al contact gezocht.

Joke Hermsen, frisdenker

Dit jaar had de organisatie ruimte in het programma voor zogenaamde ‘frisdenkers’. Mensen die het onderwijs (en de wereld) vanuit een geheel eigen perspectief benaderen en daar een verhaal over wilden houden dat wat meer boven de materie van deze conferentie stond.

Zo’n voorbeeld is Joke Hermsen. Voor ik de lezing bezocht even snel gegoogeld. De reacties op haar boek(en) bij bol.com waren zeer uiteenlopend. Dat leek me een goed argument om haar aan te gaan horen. Conflictueuze reviews zijn altijd beter dan alleen loftrompetten, vind ik.

Wel, ik werd niet teleurgesteld en wil bij deze het CVI bedanken voor het uitnodigen van deze spreekster.
Joke Hermsen is schrijfster en filosofe. Haar lezing, of beter voordracht, ging over het begrip tijd. Over de twee soorten tijd (de twee gezichten van tijd) waar we als Westerlingen er één van zijn kwijtgeraakt in de loop der tijd. Ik doe een poging het kort samen te vatten. Joke spreekt over de tijd van Chronos en de tijd van Kairos.
Chronos staat voor de chronologische tijd. De tijd van de klok, van afspraken, van treintijden van agenda’s etc. De tijd die ons leven mogelijk maakt en bepaalt. Kairos is de tijd, die we min of meer zijn verloren. Het is de tijd waar je in kunt verdwijnen. Tijd die tijdloos is. Denk aan tijd voor bespiegelingen, tijd voor mijmeren. Om het iets concreter te maken, kun je denken aan gebeurtenissen waarbij je de tijd vergeet, zoals bij een mooi muziekstuk, of als je reizend met de trein naar buiten zit te staren, gedachteloos.
Ze pleit dan ook voor het opnemen in het onderwijs van Kairos momenten. Ze begon haar voordracht met de zin: het grootste doel van onderwijs is de leerlingen naar Kairos brengen. concreet moet zich dat vertalen in muziek, kunst, filosofie, creatieve momenten etc. Activiteiten waarbij je de tijd vergeet.

Ik doe haar te kort door mijn versimpelde samenvatting van haar voordracht. Maar het haar is in elk geval gelukt mij mee te nemen in haar verhaal naar Kairos. Een verfrissende workshop, zonder powerpoint (‘dat is de rolator voor een spreker’), maar met een strak zwarte achtergrond en een stem waar je je in kunt verliezen. Een waardige laatste workshops op wederom een prima conferentie!

Ter aflsuiting, op internet is voldoende te vinden over haar, hier een url naar een pdf van een lezing  die mogelijk wat duidelijker aangeeft wat ze bedoelt, dan mijn korte samenvatting.