Pré Conferentie ‘Nieuwe economie in het MBO’

Praten over het opleiden van de nieuwe generatie ondernemers. Luisteren en in dialoog met Marga Hoek om het gedachtegoed rondom de nieuwe economie een plek in het onderwijs te geven en daarna de presentatie van Zakendoen in de Nieuwe Economie NextGen.

Dat is in een notendop de inhoud van de Préconferentie ‘Nieuwe Economie in het mbo’ die het Ontwikkelcentrum op 25 maart j.l. in het kader van Dé Managementconferentie NIEUW VAKWERK samen met Marga Hoek op de inspirerende locatie van de DRU Cultuurfabriek organiseerde.

Meer dan 50 geïnteresseerden, afkomstig uit meer dan twintig onderwijsinstellingen, waren bij deze ochtendbijeenkomst aanwezig. “Inspirerend”, “mooie discussies”, “nieuwe ontmoetingen”, “dit is wat de nieuwe generatie nodig heeft”, zijn enkele reacties van de aanwezigen.

Bekijk ook het filmpje op YouTube (een video impressie van Cibap studenten)

Playing for Success

Het HPBO was o.a. aanwezig met de zogenaamde ‘domes’ in de centrale hal, waarin steeds één project of onderwerp aan bod kwam. Ik bezocht één van hun innovatiearrangementen.

Playing for Success
In dit project worden twee werelden bij elkaar gebracht: die van sport en onderwijs. Het draait dan niet om topsport, maar om het ervaren van persoonlijke en groepsprestaties. Presteren, winnen, vieren, verliezen, omgaan met teleurstellingen, discipline, uitgaan van eigen kracht en doorzettingsvermogen, allemaal dingen die zowel in de sport als het onderwijs spelen. Onder het motto “leren met wow-factor”. Dit helpt dan jongeren met problemen om op andere terreinen (zoals onderwijs) ook beter te gaan presteren.

Behalve concrete resultaten zoals lager percentage VSV, bereikt men ook dat leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid leren nemen voor hun keuzes.

Sport als middel ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten, meer informatie hier.
Irene de Kort/Machiel van de Laar (KPC Groep)

Presentatie “Onderzoekenderwijs naar beter onderwijs”

https://vimeo.com/leijgraaf/review/123403065/a6fc4429bf

Onderwijs is nooit af. Veranderingen in de omgeving vragen om voortdurende heroverweging van het onderwijs: sluiten doelen en aanpak nog wel op elkaar aan? Een onderzoekende houding is hierbij onontbeerlijk.

Vanuit de casus ‘Beter lezen voor beroep en studie’ lieten Georgia Vasilaras van  ROC de Leijgraaf en Edith Vissers van  KPC Groep zien hoe de onderzoekende houding van docenten tot beter onderwijs kan leiden.
Ze namen de deelnemers mee op de reis die voerde van een aanname over een effectievere aanpak van het leesonderwijs naar vaardiger lezende bbl-ers. Tussenstations: de constructie van een lessenserie, inzet van een expertgroep, training van docenten, metingen bij leerlingen en docenten gedurende het gehele traject.

Het filmpje laat een docent aan het woord, die door deelname aan het onderzoek zelf ook een onderzoekende houding ontwikkelde.

PréConferentie Studentenraden

Onder leiding van Johan de Jong van het ROC van Amsterdam, kwamen Studentenraden van diverse ROC’s (Deltion College, ROC van Amsterdam, Graafschap College, Arcus College, Albeda College via Skype) en hun begeleiders in de ochtend van Dé Managementconferentie bij elkaar.

Het verslag van deze PréConferentie vind je HIER