ICT bekwaamheid bij ROC Mondriaan

De 1e presentatie in de ochtend die ik volgde was van ROC Mondriaan en ging over de manier waarop daar de ict-bekwaamheid van de medewerkers werd vergroot. Meteen werd de kanttekening gezet dat ict-bekwaamheid geen fijne term was en dat men liever sprak over onderwijs met gebruik van moderne middelen.

Als opwarmer werd de deelnemers gevraagd in todaysmeet te reageren op de vraag: Wanneer ben je een ict-bekwame school. De antwoorden liepen van de voorwaarden die op orde moeten zijn tot een ict-bekwame school ben je pas als je ict-bekwame studenten aflevert. ICT-bekwaam ben je in mijn ogen als je als professional weloverwogen keuzes kan maken in wat je wel en niet doet met ict/moderne middelen. Daarvoor is professionalisering en het bijblijven van groot belang. Het adaptief vermogen van zowel je medewerkers als studenten is wellicht nog het belangrijkste.

In de presentatie besteedde Mieke van Keulen aandacht aan de recente Kennisnet publicatie over ict-bekwaamheid in het mbo. Daarin worden diverse inzichten, onderzoeken en voorbeelden samengevoegd die de laatste jaren op dit gebied zijn ontstaan en verschenen. Daarnaast zijn er ook publicaties verschenen over het kader ict-bekwaamheid voor docenten en voor managers.

Enkele valkuilen die werden benoemd die bij de professionalisering vertraging kunnen opleveren zijn dat olievlekwerking niet bestaat, dat er niet mag worden getolereerd dat er achterblijvers zijn om medewerkers die zich afzijdig houden en dat er geen borging plaatsvindt van wat er geleerd en gedaan wordt. Ook mag de nadruk niet liggen op de tools, maar moet het pedagogisch-didactisch handelen de basis zijn.

Bij een team van ROC Mondriaan is gestart met het uitdelen van iPads aan de werknemers. Door ermee te gaan werken, ontstonden leervragen en scholingsbehoeftes. Daarom worden nu coaches Digitaal leren ingewerkt die de medewerkers bij hun vragen gaan ondersteunen. Soms op vastgestelde tijdstippen en plekken, maar vaak ook tussendoor aan de koffietafel. De boodschap was: begin gewoon en ga niet eerst allerlei projectplannen schrijven om iets van de grond te krijgen, want dat werkt vertragend en zorgt voor onnodige weerstand. Doordat het CvB een heldere visie op ict in het onderwijs had geformuleerd werden randvoorwaarden opgelost en heeftde dienst ict nu meer contact met de beleidsmakers en onderwijsteams om te kijken wat nodig is.

De trend om ict/media/informatie-coaches (bij ons op het Nova College heetten we digidoc en nu Informatiespecialist Onderwijs) per school/unit/cluster aan te stellen zie ik op veel meer ROC’s vorm krijgen. Een goede ontwikkeling denk ik, die de brug kan slaan tussen onderwijs en ict en di ervoor zorgt dat je beter in kan spelen op de behoeftes van 1 medewerker of team.