Checklist invoering nieuwe kwalificatiedossiers mbt examinering

Gisteren werd tijdens de workshop waarover ik eerder blogde een checklist  uitgedeeld. Deze checklist is een belangrijk hulpmiddel bij het ROCvA. De checklist helpt om de vertaalslag te maken van nieuw kwalificatiedossier naar examenplan.

De rubrieken die een rol spelen (de wat-vraag) zijn de volgende:

Ontwerpkaders in kaart brengen:
Wat zijn de uitgangspunten voor invoering van de nieuwe KD’s?
Examenplan:
     Bepaal per exameneenheid wat geëxamineerd wordt
     Bepaal de plaats van de afname van het examen: bedrijf, school of exameninstelling?
     Bepaal de volgorde van de exameneenheden
     Bepaal het moment waarop het examen plaatsvindt
     Bepaal de weging en cesuur voor de verschillende exameneenheden
     Bepaal de beslisregels op basis waarvan een student een diploma krijgt.
Exameninstrument:
Bepaal  welke examens er moeten worden ingekocht/geconstrueerd.
Examenafname:
Heeft de nieuwe examinering gevolgen voor eventuele afname in de BPV? Wat wordt er van de BPV bedrijven verwacht?
Curriculum ontwerpen: Bepaal de inhoud van de opleiding per fase op basis van het examenplan.
Check: zijn onderwijs en examenplan in lijn met ontwerpkaders en maak indien nodig aanpassingen

Zie deze link voor een pdf- en word-versie van de checklist