Blended coaches en de professionele leergemeenschap – werkt dat?

De meeste scholen werken aan flexibel onderwijs met meer maatwerk en een grotere variatie aan werkvormen. Daarbij komt een bredere kijk op didactiek aan de orde en ook ict als logisch hulpmiddel komt vaak om de hoek kijken. Veel docenten beschikken nog niet over voldoende vaardigheden en zelfvertrouwen om zelf tot andere onderwijsvormen te komen.
Hier hebben ze hulp bij nodig. We weten uit onderzoek dat de meest efficiënte manier van leren is om samen met collega’s stappen te maken: leren in een professionele leergemeenschappen.Op de CVI-conferentie presenteerden ROC Midden Nederland en Deltion College twee voorbeelden van hoe dit op verschillende instellingen wordt aangepakt in de vorm van Blendit – en Blended Coaches.
De Blendit Coaches van Midden Nederland zijn docenten met de opdracht om op basis van een plan managers en docenten te begeleiden zodat digitale didactiek geïntegreerd. Blendit coaches ingezet om een impuls te geven aan blended onderwijs, digitale activerende didactiek en het digitaliseren van onderwijs. Zo kunnen zij helpen studiedagen te organiseren, workshops verzorgen, docententeams coachen of software vraagstukken uitzoeken.

Het Deltion gebruikt hun Blended Coaches als procesbegeleider in het ontwikkeltraject naar Blended Leren. Deze coaches zijn inspirator, de procesbegeleider voor teams in blended leren en expert in het verbinden van leerdoelen, didactische werkvormen en inzet van ICT en nieuwe media in het onderwijs. Tenslotte zijn ze ook adviseur in het maken van goede afwegingen bij de inzet van ICT in het onderwijs en de ontwikkeling van blended leren binnen de teams. Net als bij Midden Nederland zijn ook hier de coaches leraar.

Twee invalshoeken, die veel potentie hebben, maar ook tegen uitdagingen aanlopen.

Frans Schouwenburg van Kennisnet gaf aan dat Kennisnet binnenkort een Agenda ICT Bekwaamheid Leraren presenteert, waarin de domeinen die in de komende jaren van belang zijn worden toegelicht. Hiermee hebben bestuurders en schoolleiders een instrument in handen, waarmee beleidskeuzes kunnen worden gemaakt. De vier aandachtsgebieden voor ICT Bekwaamheid zijn: Digitale geletterdheid, Vakinhoud, Organisatie en Professionalisering.

Op de CVI-conferentie werd de verbinding tussen droom en daad ofwel tussen ambitie en implementatie gelegd. In deze sessie de verbinding tussen de benodigde ICT-bekwaamheid en het werk dat ROC Midden Nederland en Deltion doen om dit te bereiken. We bespraken, naast de opbrengsten, ook de moeite die het kost om goede en vooral duurzame stappen te maken.

In een volle zaal discussieerden we aan de tafels over de ervaringen en wisselden ideeën uit om samen meer van collegiale coaching te kunnen profiteren.

Roc Midden Nederland – Kirsten Lyklama en Merel Nelemans
Deltion College – AnneMarie Versloot en JaapJan Vroom
Kennisnet – Frans Schouwenburg

De presentatie van Frans is hier te downloaden.
De presentatie van Midden Nederland vind je hier.
Meer info over de Blended Coaches van Deltion kun je vinden in mijn blog.

Voor Adel (en al zijn Efteling Collega’s)

Wilfred schreef al over de Keynote door Frans Goenee, inspiratie manager van de Efteling.
Mijn (verse) CVI vriend Frank Rem en ikzelf mochten tijdens de conferentie de A3 sessies in de Fata Morgana faciliteren en hebben uitvoering van de woorden van Frans Goenee aan den lijve ondervonden in de persoon van Adel (beheerder van de Fata Morgana).

Wij hebben de filosofie van de Efteling in het betoveren van de gasten in de vorm van “ook jullie moeten betoverd worden” ervaren.
Bij de eerste kennismaking zei Adel: het woord Nee kennen we niet, wat jullie ook vragen en willen…het zal geschieden.
Niets daarvan was onwaar


Adel…kunnen we daar stroom krijgen? Adel heb je plakband? Adel een heel klein lampje erbij?

Wat we ook vroegen…NEE hebben we niet gehoord.
Wanneer wij het niet vroegen had Adel wel al bedacht dat meer koffie handig was. Wanneer er nog niemand was om deze te tappen…u raad het al..Adel tapte.

Gisterenmorgen vertelde ik hem dat het ruim 25 jaar geleden was dat ik in de Efteling was.
Ook vertelde ik dat ik mijn keukentaflellief nog steeds niet had kunnen verleiden om er eens heen te gaan. Adel beloofde mij dat hij hem zou kunnen betoveren, zonder hem ooit gezien te hebben.
Na twee fantastische dagen in de Fata Morgana met vijf keer ruim 100 deelnemers aan de A3 sessies, zei Adel….loop eens mee.

Een tas vol verrassingen die ik morgen, als ik thuis ben, uit laat pakken.
Daarbij aan Adel al de belofte dat ik samen met Paul de Kabouter bij hem terugkom. Wat is dat een ambassadeur van de Efteling!
Adel is, samen met ALLE medewerkers van de Efteling waar wij de afgelopen dagen (ook lekker spannend achter de schermen) mee te maken gehad hebben, een voorbeeld van hoe je de filosofie van een bedrijf werkelijk tot uitvoering brengt.
Dank!

Laat niet als dank….

….voor het aangenaam verpozen.
Ken je die zin nog?
Omdat ik me realiseerde dat ik soms wat bot en kortaf mensen bij de heerlijk gevulde A3 presentaties in de Fata Morgana wegstuurde, hield ik die zin ook bij elke workshopwisseling voor me. Soms mopperde ik wat samen met anderen die het ook opvallend vonden.
De eerste vraag die bij mij opkomt als mensen aan een “onderwijs-”en in dit geval ook nog eens een “management” conferentie deelnemen: ‘Wat doe je als jouw studenten dit gedrag vertonen?’

Hoewel er overal helpende handen waren bij de wisseling van de sessies (in de Fata Morgana 10 sessies per keer) was het aanpoten geblazen om alles goed te laten verlopen.

Workshopleiders moeten zich lekker voelen op de plaats waar de gesprekken plaatsvinden en zij hadden regelmatig prachtige producten voorbereid om het gebrek aan techniek (lees Powerpoint) te ondervangen. A3, A4, A2, A1, met bord, met stroom, geprinte vellen op een kartonnen standaard.

Vanzelfsprekend willen mensen na een workshop snel verder, zowel de gespreksleiders als deelnemers, dus haast was regelmatig geboden.

Maar…

Wat is het voor moeite om een waterflesje of een koffiebekertje bij vertrek zelf in de (bij elke workshopruimte aanwezige) prullenmand te gooien?


Een wijze onderwijsman zei altijd: ‘Wat je van je leerlingen verwacht moet je op z’n minst van jezelf verwachten!’

Impressie dag twee Droom en Daad-verbinden #cvimc

Helaas kon ik vandaag maar een gedeelte van de CvI-managementconferentie bijwonen. Ik heb gekozen voor een zeer inspirerend kijkje in de Wereld vol Wonderen, en voor twee boeiende ’MBO-talks’.

Ontwikkelingen in een andere branche kunnen ook je eigen vakgebied inspireren. Daarom bezocht ik graag congressen voor hoger onderwijs toen ik in het MBO werkte, en het CvI-congres toen ik in het hoger onderwijs werkte. De Next Learning en de Online Educa Berlijn zijn gericht op onderwijs, bedrijfsleven, overheid en not-for profit. Daar kun je dus ook prima bij de buren gluren.

Voor vandaag had ik daarom de keynote van Frans Goenee, inspiratie manager van de Efteling, op mijn persoonlijk programma geplaatst.


Goenee had een zeer inspirerend verhaal over De Efteling. De Efteling bestaat 65 jaar. Er werken ongeveer 2500 medewerkers en de omzet bedraagt € 185 miljoen. De Efteling is ooit gesticht door geestelijken om kinderen in de regio ontspanning te bieden. Anton Pieck heeft uiteraard een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie. De Efteling wilde kinderen via sprookjes verwonderen. Op een gegeven moment is men -tegen de zin van Anton Pieck- ook attracties gaan toevoegen aan het aanbod.

In de jaren negentig realiseerde men zich echter dat men de ziel verloren had. De Efteling wil namelijk herinneringen veroorzaken. Frans Goenee illustreerde dat door aanwezigen te vragen welke herinnering zij hebben aan een verblijf in De Efteling. Eén van de aanwezigen bleek zelfs zijn huidige vrouw in de Efteling te hebben leren kennen.

Herinneringen veroorzaken doe je door niet uit te gaan van producten, maar van concepten. Je creëert herinneringen door de mix van beleving en het vertellen van verhalen. De attractie Droomvlucht was de eerste attractie waarbij dit gebeurde. De Baron is bijvoorbeeld ook een verhaal over een goudmijn. Deze attractie was ook bedoeld om meer jongeren aan te trekken. Dat is via sociale media en met de ‘Making of…’ goed gelukt.


Het conceptdenken, gericht op het betoveren van gasten, zie je in de kleinste dingen terug. De Efteling kent bijvoorbeeld veel kromme wegen. Want kromme wegen bieden je de gelegenheid om een verrasmoment te kunnen creëren. Honderdduizenden middelen zorgen voor herinneringen. Op de hotelkamer van het Efteling Hotel kun je bijvoorbeeld je schoenen naast de rode schoenen zetten. Maar je mag je kleren niet op de kleerhanger van de keizer hangen.

Een paar jaar geleden heeft De Efteling een nieuwe visie en missie geformuleerd. Men wil in 2020 5 miljoen gasten ontvangen, en een waardering krijgen van een 8. Om dat te kunnen bereiken is de Efteling van een seizoensgericht bedrijf, een internationale bestemming geworden die 365 dagen per jaar open is. Verder wil men een sociaal, Brabants-gezellig bedrijf zijn dat ook commercieel succesvol is. Die twee culturele aspecten veroorzaken wrijving. Maar zonder wrijving geen glans, stelde Frans Goenee.

Een paar jaar geleden realiseerde men zich dat visie en missie vooral bij de 50 managers op het netvlies stonden. De overigen 2450 medewerkers hadden geen idee. Daarom heeft men een inspirerende video laten maken voor medewerkers. Nu kan -als het goed is- elke medewerker deze missie ‘opdreunen’.

Bij de Efteling realiseert men zich dat het bereiken van de missie door middel van conceptdenken staat of valt met de medewerkers. Men heeft medewerkers daarom gevraagd welke bijdrage zij willen leveren aan die missie. Daarbij vraagt men medewerkers meer vanuit de ogen van gasten naar de Efteling te kijken. Dat betekent dat een technicus zich moet realiseren dat gasten belangrijker is dan zijn fiets met gereedschap. Medewerkers moeten elke dag proberen fans te maken. Gastgerichtheid is daarbij essentieel. En spreek elkaar aan op gedrag en houding. Want als je je collega’s geen goedendag zegt, dan doe je dat waarschijnlijk ook niet met je gasten. Vraag je af hoe je betovering kunt realiseren.

“Zet stapjes anders”, adviseerde Goenee. Lever geen pizza bij de deur in Bosrijk af, maar serveer deze bij de mensen uit. Kinderen kleiner dan 1 meter 20 mogen niet in de achtbaan. Die moet je dus op een andere manier verrassen. Deze kinderen krijgen het hesje van de medewerker aan, mogen de beugels dicht doen en op de knop drukken.

Medewerkers krijgen ook veel vrijheid om eigen initiatief te nemen. Bijvoorbeeld om de hoogste stapel pannenkoeken te bakken. En elke dag streeft men naar kleine verbeteringen. Niet aangestuurd door managers, maar door met elkaar te kijken naar deze verbeteringen.

Passie creëren bij medewerkers is daarom van groot belang. Dat doet men via:

  • Bottom up aanpak
  • Jij zegt, wij luisteren
  • Niet kijken maar zien!
  • Van Passief naar Pro-actief
  • Wie wil je zijn?

Ook hanteert men een vaste set aan ‘werkwaarden’, waarbij de e-factor gastvrijheid het onderscheidend vermogen van de Efteling moet zijn. Een mooi voorbeeld is als je een medewerker bijvoorbeeld de weg naar Roodkapje vraagt. De medewerker maakt daar een verhaaltje van (“en je komt dan ook langs het volk van Laaf, en pas daar op…”).

Verder luistert men heel goed naar gasten. Ze hebben bijvoorbeeld een Raad der Wijzen die uit 15.000 kinderen bestaat.

Ik vond het bijzonder knap hoe de Efteling visie en missie volledig heeft verweven binnen de organisatie. Frans Goenee bracht daarbij storytelling en beleving in de praktijk. Op een gegeven moment vroeg hij wie langer dan 40 jaar niet meer in de Efteling was geweest. Eén persoon gaf toe zelfs meer dan 50 jaar niet meer in dit park geweest te zijn. Hij kreeg prompt vrijkaarten om er met (klein)kinderen naar toe te gaan.

Naar de relevantie van deze bijdrage voor het onderwijs hoef je niet lang te gissen, lijkt me.

Na deze inspirerende sessie ben ik dankzij de Efteling-app naar de Carroussel gesneld. Ik wilde namelijk persé Paulo Moekotte zien. Paulo is eind december gepromoveerd. Ik had daar bij willen zijn, maar was een week te vroeg….Paulo had dus nog een fles wijn van me tegoed.

Paulo was al begonnen aan zijn 12 minuten durende ‘talk. Hij ging daarbij in op de invloed van sociale media op het sociale domein en op het economische domein. Laagopgeleide jongeren onderkennen de mogelijkheden van sociale media voor het versterken van sociale en economische participatie onvoldoende en gebruiken deze technologieën ook onvoldoende om te netwerken. Dit leidt volgens hem tot een toenemende ongelijkheid ten opzichte van andere jongeren (digitale kloof in participatie en kansen-structuur). Smart en connected zijn met mede-burgers en collega’s zou daarom een belangrijk leerdoel binnen het MBO moeten zijn, meent Paulo terecht. Zie ook mijn bericht over zijn proefschrift.

Na Paulo mocht Michael van de Wetering van Kennisnet een korte inleiding houden. Hij ging onder meer in op het feit dat een gebrekkig werkende infrastructuur docenten nog steeds belemmert in het gebruik van ICT in hun onderwijs. Daarnaast spreken we vaak onvoldoende over waarom ICT binnen het onderwijs gebruikt zou moeten worden, en op welke manier je kunt werken aan doelen die je dankzij ICT met kunt bereiken (bijvoorbeeld beter inspelen op verschillen tussen lerenden).

Michael stelde ook dat de organisatie vaak andere redenen hebben om ICT te gebruiken dan docenten. Docenten kijken snel naar wat ICT hen oplevert. Daarbij maken ze keuzes die strijdig kunnen zijn met het belang van de organisatie. Denk aan het gemakkelijk kunnen delen van documenten via DropBox, terwijl de organisatie verantwoordelijk is voor de veiligheid van data.

Volgens Michael zou daar binnen onderwijsinstellingen het gesprek over gevoerd moeten worden (wat hebben WE nodig? vs wat levert het MIJ op?).

Daarna moest ik naar een werkafspraak. Al met al kijk ik met genoegen terug op deze conferentie. Volgend jaar vindt de ICT en onderwijsconferentie van het CvI plaats in Friesland. Ik ben er weer bij.

En nee: ik heb me deze dagen niet laten betoveren door sprookjes of attracties.

Design Thinking samen met Lab to Learn

Bovenstaande tekening geeft het proces aan van grof naar fijn.

Lab to Learn is een onderdeel van IT Workz (ROC West Brabant) en zij leggen zich toe op Design Thinking.

Wat is design Thinking?
Het bestaat al een tijdje en is bekend vanaf 1991. In essentie komt het erop neer om out of the box gestructureerd te denken. Dat lijkt een tegenstelling. Het start met observeren en ontdekken gevolgd door inleven / verdiepen in de vraag. Dan door naar ideeën. Als je de ideeën een rij hebt is het tijd voor een prototype en terug naar de opdrachtgever. Daarna kan de cyclus opnieuw worden gestart.
Design Thinking baseert zich op logica , verbeelding , intuïtie en systemische redeneren. Je leert om de mogelijkheden van wat zou kunnen te verkennen, en om de gewenste resultaten die de eindgebruiker (klant) ten goede komen te creëren. Een ontwerp mindset is niet probleemgericht , het is oplossingsgericht en actiegericht.

En toen begon de muziek. We zitten in de Torenkamer en een sprookjesprins heeft bedacht dat het Efteling deuntje ook luid en duidelijk in ons zaaltje moet worden afgedraaid. Dat in combinatie met een lawaaierige verwarming, vraagt het uiterste van onze presentatoren. Echt heel sneu!!!

Design Thinking moet je gewoon eens gaan doen. Gewoon out of the box aan de slag.
Dat hebben we gelijk maar even geoefend in cirkeltje door samen elke keer een woord te noemen tot een mooie zin.

De prins 15 minuten later gevonden de muziek is weer uit.

We doen nog een paar oefeningen, door bv op basis van een tekening meer over je zelf te vertellen.
De volgende opdracht is om van twee elastiekjes en een twee paperclips iets te maken. Meer spullen gebruiken mag niet, dié beperking vergroot de creativiteit. De volgende opdracht wordt een vliegtuigje vouwen in tweetallen met je niet dominante hand. Samenwerken dus en het prototype uitproberen om eventueel ook nog te verbeteren.

Design Thinking is goed toe te passen in het onderwijs en vraagt om een grote diversiteit van samenwerkingsvormen. Heel leuk om te doen en niet schromen om te beginnen.


Een leuke vorm die goed is toe te passen in het onderwijs

Keynote: ‘Masterclass branding: waarom branding in het onderwijs ook goed is voor studenten’ #cvimc

De laatste keynote van vandaag wordt gegeven door Claire de Nerée tot Babberich van Branddoctors.
Claire start haar keynote met uit te leggen waar het woord: ‘Branding’ vandaan komt. Branding stamt uit de tijd van de cowboys die hun vee brandmerkten. Langzamerhand werden de brandmerken steeds professioneler. Vervolgens gaat Claire met de zaal in gesprek over twee sterke merken: de Efteling en Disneyland. Ze stelt de vraag welke associaties we hebben met beide merken? Beide merken hebben andere associaties terwijl ze sterk op elkaar lijken: pretparken.
De vraag is hoe je een sterk merk opbouwt?
Een sterk merk moet relevant, onderscheidend (bijvoorbeeld Dove), geloofwaardig (dieselgate van Volkswagen) en consistent (de Big Mac index van landen) zijn. De associaties die je bewust probeert op te bouwen als organisatie moeten op bovenstaande vier principes gebaseerd zijn. Je bouwt een sterk merk door ‘van binnen naar buiten’ en ‘van buiten naar binnen’ te combineren. De Brand Cube wordt getoond als instrument waarin de vier genoemde elementen van een sterk merk en ‘van binnen naar buiten’ en ‘van buiten naar binnen’ samenkomen. Een praktisch instrument om een sterk merk mee te bouwen. Om het betoog kracht bij te zetten komen tijdens de keynote een aantal voorbeelden langs: ROC Midden Nederland en Da Vinci College.

Patrick Koning is auteur van: ‘#Mediawijsheid in de klas‘, edublogger op Lerenontrafeld.nl, actief op Twitter (@pjkoning) en werkt als trainer/ontwikkelaar bij de Academie voor Teaching & Learning van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch.

Keynote van @AndrTimm: ‘Kan de nieuwe arbeidsmarkt zonder MBO?’ #cvimc

De keynote van André Timmermans, algemeen directeur SBB, draagt de ondertitel: ‘De toekomst begint nu!’. In de aankondiging geeft André aan dat hij zijn keynote zal opbouwen aan de hand van drie thema’s. Voordat André de thema’s gaat uitdiepen toont hij een nieuwe video van het SBB waarin het MBO en de bedrijven die stages aanbieden mooi in beeld komen.

SBB heeft als doelstelling:
  1. studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan.
  2. bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.
Vanuit dit kader doet het SSB zijn werk en worden onderstaande thema’s ingevuld.
Thema 1: wat is de invloed van de aantrekkende arbeidsmarkt op het MBO?
In 2017 stijgt het aantal vacatures naar 1 miljoen. Zo’n 400.000 zijn MBO-vacatures. Waarvan 200.000 voor ervaren medewerkers met een MBO-diploma en 200.000 voor startende medewerkers met een MBO-achtergrond. De vacatures ontstaan met name in de techniek sector. Kortom, veel vacatures voor MB)-ers. Deze vacatures zullen voor het overgrote deel flexibel werk (uitzendkracht, oproepkracht of een aanstelling in tijdelijke dienst) betreffen. In sectoren waar de nood het hoogst is zal de MBO-er sneller een vast contract kunnen afdwingen dan in de sectoren waar de nood lager is. Dit vraagt van de MBO-ers om flexibel te zijn. Ze zullen vaker overstappen in het werkzame leven.
Thema 2: wat is de invloed van de overheid op de aantrekkende arbeidsmarkt?
Een aantal sectoren, zoals de bouwsector, zijn sterk conjunctuurgevoelig. De invloed van de overheid hierop is minimaal.
Bij een sector als de zorgsector is de rol van de overheid op de arbeidsmarkt groot. Bezuinigingen hebben direct invloed op de werkgelegenheid. Momenteel wordt er weer geïnvesteerd in de zorg, dus is de roep om arbeidskrachten groot. Een ander voorbeeld is de kinderopvang waardoor verandering in beleid door de overheid eerst veel banen gecreëerd zijn, daarna vernietigt zijn en momenteel er weer banen gecreëerd worden.
Bovenstaande effecten hebben invloed op de keuzes van jongeren voor hun opleiding en hierdoor op de beschikbaarheid van het aantal potentieel werknemers in het bedrijfsleven. Ook scholen hebben hier last van, want opleidingen worden afgebouwd en moeten vervolgens weer opgebouwd worden. Hoe ga je als school hiermee om? Een grote uitdaging voor het MBO.
Thema 3: wat betekent de aantrekkende arbeidsmarkt voor de toekomst van het MBO?
Afgelopen jaren zijn er in de kranten veel negatieve berichten geweest over de toekomst van het MBO. Automatisering, informatisering en robotisering zouden banen op MBO-niveau laten verdwijnen. Afgelopen maanden staat de vraag centraal of het MBO überhaupt voldoende arbeidskrachten kan afleveren.
Automatisering, informatisering en robotisering zijn structurele effecten. Conjunctuur kent een golfbeweging.
André stelt dat slechts 6% van de beroepen structureel zullen veranderen. Het grootste deel van de beroepen zal op deeltaakniveau veranderen. Hierop moet het onderwijs op inspelen.
Het aantal MBO-studenten stijgt in 2019/2020 tot 475.000 afgestudeerden, maar daalt daarna tot ongeveer 446.000 afgestudeerden in 2024/2025. Het is belangrijk om naast de vraag (werk) te kijken naar het aanbod (afgestudeerde MBO-ers).
André toont een kwadrant waarin de arbeidsmarktbalans in kaart gebracht wordt: arbeidsperspectief versus animo voor de opleiding. De kans voor het MBO zit hem in kwadrant 2 waarin veel arbeidsmarktperspectief is en er veel animo is voor de opleidingen. Daarnaast zal het MBO jongeren die voor kwadrant 4 kiezen jongeren moeten bewegen om voor kwadrant 3 te kiezen. Vanuit de zaal komt er kritiek en wordt de vraag omgedraaid: wat maakt dat jongeren niet kiezen voor bepaalde sectoren, zoals horeca (met slechte arbeidsomstandigheden) of transport. En legt de bal bij de werkgevers. Wie is er verantwoordelijk om sectoren aantrekkelijk te maken? De school om studenten te sturen naar een andere keus of het bedrijfsleven? Een open eind in deze keynote.

Patrick Koning is auteur van: ‘#Mediawijsheid in de klas‘, edublogger op Lerenontrafeld.nl, actief op Twitter (@pjkoning) en werkt als trainer/ontwikkelaar bij de Academie voor Teaching & Learning van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch.

Keynote: Mo(e)tivatie in het beroepsonderwijs #cvimc

Rob Martens werkzaam bij het ECBO start zijn keynote met de stelling dat motivatie de basis moet zijn van het onderwijs. Ron vergelijkt het onderwijs met een eiersorteermachine. Een goede eiersorteermachine sorteert op een juiste manier. Daarnaast raken er geen eieren beschadigd. Het onderwijssysteem is een slechte eiersorteermachine met jaarklassensysteem, vroegtijdige selectie, et. cetera. Jongeren komt niet op het juiste niveau terecht en een deel van onze jongeren raken beschadigd.
Er geldt een geboortejaareffect in het onderwijs (alsook in de sport: Het Geboortemaand-effect in de Nederlands opleidingen). Jongeren die in oktober geboren zijn hebben bijvoorbeeld een grotere kans om naar het vmbo dan naar de havo te gaan. Mocht je als jongere een leerstoornis hebben dan is het effect het grootst: rond de 70%. De jongste kinderen in de jaargroep zijn fysiek, cognitief en sociaal vaak minder ver dan hun oudere klasgenoten. Een deel van deze jongeren raken hierdoor beschadigd: zelfvertrouwen. Er blijkt zelfs een verband te zijn met een grotere kans op zelfdoding (Engels onderzoek).
Naast bovenstaande geboortejaareffect blijkt uit onderzoek dat de motivatie van jongeren in het onderwijs al jaren lang daalt in Nederland.
Tot nu een niet al te vrolijke toon in de keynote.
Rob draait de toon om door dieper in te gaan op het begrip motivatie. Motivatie was tot voor kort gestoeld op het behaviorisme: straffen en belonen. In de huidige wetenschap is de zelfdeterminatie-theorie de norm momenteel En niet het straffen en belonen uit het behaviorisme.
De zelfdeterminatie-theorie rafelt het begrip motivatie uiteen in: sociale verbondenheid, autonomie en competentie. Door (in de omgevingskenmerken) te spelen met sociale verbondenheid, autonomie en competentie ontstaat er intrinsieke motivatie. Deze intrinsieke motivatie levert: nieuwsgierigheid, samenwerking, inzet, diepgaan leren, creativiteit, minder uitval en hoger welzijn.
Rob geeft een aantal voorbeelden van het onderwijssysteem, bijvoorbeeld de CITO-score, waarbij keer op keer de eiersorteermachine autonomie, competentie en verbondenheid ondermijnt. Dit geeft een stigma aan jongeren en aan het MBo. Google maar eens met de zoekterm: ‘MBO’ers zijn’.
Rob pleit in zijn keynote om met de zelfdeterminatie-theorie in het achterhoofd naar je onderwijs te kijken. En pleit voor meer spelen in het onderwijs, omdat spelen en intrinsieke motivatie in elkaar verlengde liggen.

Patrick Koning is auteur van: ‘#Mediawijsheid in de klas‘, edublogger op Lerenontrafeld.nl, actief op Twitter (@pjkoning) en werkt als trainer/ontwikkelaar bij de Academie voor Teaching & Learning van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch.