Er is wat afgetwitterd!

Je mag verwachten dat er op een conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT ook getwitterd wordt, maar dat het medium zo intensief gebruikt zou worden was ook voor ons een grote verrassing! Tot op heden zijn er maar liefst 1925 berichten geplaatst waarbij gerbuik is gemaakt van de hashtag #cviov, maar ook nu komen daar nog steeds berichten bij.

Dankzij de desktop appicatie the Archivist hebben we alle berichten tot nu toe bewaard. Ze geven een geweldige (en zeer positieve) kijk op de conferentie en hoe deze door de deelnemers is ervaren.

Natuurlijk waren er de hardcore twitteraars, in het taartdiagram goed te zien (klik voor vergroting), maar er hebben maar liefst meer dan 355 verschillende mensen getwitterd en dat is dus ruim meer dan een derde van alle aanwezigen!
Wil je alle tweets nog eens bekijken of wat spelen met het Excel bestand, dan kun je het hier downloaden.
Source: Papendal 2012

Filmpjes en foto's door AV-studenten

Zowel vanuit het gastcollege Rijn IJssel, als vanuit het Mediacollege Amsterdam zijn er studenten actief geweest om filmpjes te maken met sfeerbeelden, interviews en foto’s.

Dit heeft o.a. twee prachtige Dagjournaals opgeleverd, waar wij als organisatie erg blij mee zijn. Het geeft een mooie indruk van Dé CvI Conferentie 2012.

Dagjournaal 21 maart
Dagjournaal 22 maart

Foto-serie koffie
Foto-serie laptops
Foto-serie gezichten

Enkele foto’s van de studenten en begeleiders zelf in aktie:

Source: Papendal 2012

Het nieuwe werken, het nieuwe leren

De prijs voor de beste presentator van het CVI-congres op Papenendal 2012 ging dit jaar naar Pascal Dauphin van ROC De Leijgraaf. In het kader van de 24/7-programmalijn hield hij een presentatie over leren op afstand met behulp van programma’s die bijna allemaal gratis op het internet te krijgen zijn. Daarbij werd ook een demonstratie gegeven hoe een en ander in de praktijk werkt. Een mooi voorbeeld van hoe het volgens 24/7 onderwijs kan worden uitgewerkt.

Lees het volledige verslag op 24uursonderwijs.nl.
Source: Papendal 2012

ICTprojecteam Rijn IJssel tijdens Dé Conferentie

Tijdens de CvI Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2012 in Papendal heeft een team van Rijn IJssel ICT studenten onder leiding van Tim Verburgt (projectleider, 4e jaars student) de hands-on netwerken opgebouwd.
Ook zorgden zij voor de ondersteuning van de presentatoren qua techniek en ICT tijdens de conferentiedagen op 21 en 22 maart.

De programmacommissie was zéér te spreken over hun servicegerichtheid en de geruisloze en snelle manier van werken.

Source: Papendal 2012

Bring any device

Speurend naar wat conferentiebloggers op hun eigen weblog zeggen over Papendal kom ik natuurlijk ook bij Karin Winters terecht.
Karin is een geval apart, want naast conferentiebloggen verzorgde zij op Papendal ook nog maar liefst drie workshops, waarvan de laatste op de Verdiepingsconferentie op donderdagmiddag! Toch lukte het haar om hier de nodige berichten te plaatsen.

Op haar eigen weblog meldt ze dat ze eigenlijk niet zoveel geleerd heeft de afgelopen week. Dat is in ieder geval eerlijk! Ook is ze verbaasd over de vaak matige presentatievaardigheden van presentatoren, daar kan nog wel aan gesleuteld worden…

De verdiepingssessie die Karin samen met Paul Laaper (ook conferentieblogger) verzorgde verliep in ieder geval als een trein. Alle deelnemers hadden een eigen device meegenomen en de uitdaging was voor Karin en Paul om te zien wat je daar dan mee kunt doen!


Source: Papendal 2012

Hyperfocus

Joël de Bruijn verstaat de kunst om al tijdens een presentatie te bloggen én te twitteren. Al luisterend naar de presentator(en) werkt hij aan zijn verslag, er ondertussen ook relevante links en plaatjes bij zoekend. Aan het eind van de workshop drukt Joël op send en zijn bericht staat online. Hij verkeert op dit soort dagen in een soort van Hyperfocus zoals hij het zelf noemt. Ik vind het in ieder geval heel knap en het heeft nogal wat berichten opgeleverd op dit weblog.

Op Blogisch.nl publiceert Joël nog een keer alle tweets die hij tijdens de conferentie de wereld heeft ingestuurd.
Source: Papendal 2012

Verslag van een ambassadeur

Naast conferentiebloggers liepen er op Papendal ook veel mbo Kennisnet ambassadeurs rond. Ook hen werd gevraagd verslag te doen van de conferentie en Peter van der Blom, onderwijskundige bij het Mediacollege in Amsterdam gaf daar gehoor aan.

Hij doet verslag van zijn bezoek aan:
Augmented reality: fantasie of werkelijkheid, Samenwerkend produceren en leren met behulp van ICT – ROC Eindhoven, de Silent speeches, De toolkit onderwijs van ROC Leiden, door Herman Post en tenslotte Onderwijskundig leiderschap en de onderwijscatalogus.

Klik hier voor het verslag van Peter.
Source: Papendal 2012

Extrinsieke motivatie; ze sloegen me vroeger half dood!

Leuk om te lezen hoe verschillende conferentiebloggers op hun eigen platform terugkijken op de afgelopen week!

Willem van Dinther verwerkt alles nog een keer op een wandeling met de hond en komt daarbij een buurman tegen aan wie hij probeert uit te leggen wat er op Papendal allemaal gebeurd is.

Lees het hele verhaal op zijn onlangs compleet vernieuwde: WillemvanDinther.nl
Source: Papendal 2012

Een nieuwe wind door het MBO?

Ook Jef van den Hurk, een van onze (vaste) conferentiebloggers, blikt op zijn eigen weblog nog een keer terug op wat er op Papendal allemaal gebeurde.

“Ik vind het altijd interessant om achteraf een beetje ‘door mijn oogharen’ terug te kijken naar de conferentie. Wat viel op? Wat zijn de trends? Wat dat betreft kan ik niet anders dan constateren dat er een nieuwe wind begint te waaien door het MBO… Er is behoefte aan een nieuwe wind, er lijkt nu momentum te ontstaan. Mooi! Benieuwd of deze ontwikkeling zich doorzet naar de Managementconferentie volgend jaar! “


Lees zijn bespiegelingen en bookmark dan meteen zijn weblog op: Onderwijsvanovermorgen.nl


Source: Papendal 2012

Nieuwe opleiding: smart media advisor

Een presentatie over de opleiding smart media advisor vanuit ROC van Amsterdam staat donderdagochtend op het programma. De presentatoren Auke van Scheltinga en Ben Vischer vertellen over een nieuwe eenjarige opleiding binnen het domein ICT.
Ben opent: deze opleiding is 1 jaar jong,kent een 50-tal studenten,diverse  nieuwe studenten zijn aangemeld.
Als je deze niveau 3 opleiding achter de rug hebt kun je bedrijven adviseren hoe om te gaan met bedrijfs-informatievoorziening en cloudtoepassingen.Op basis van de veranderde ict infrastructuren is er een behoefte vanuit het bedrijfsleven aan ict medewerkers die verstand hebben van cloud applicaties. De opleiding SMA gaat invulling geven aan deze behoefte.

Auke neemt het stokje over, hij is docent en tevens software ontwikkelaar.Hij is naast docent een user experience designer. Zijn focus is styling, look and feel. Hij schetst de veranderingen binnen het bedrijfsleven en de ontstane vraag.Op een kritische vraag: “wat kan een student nu na deze opleiding” volgt een betoog met een open einde. De opleiding is nog niet uitgewerkt.

Opzet en inhoud van de lessen: Lange aaneengesloten schooltijd: studenten zijn standaard van 9.00 – 15:30 aanwezig. In de praktijk is iedereen om 10.00 geestelijk en lichamelijk aanwezig. De opdrachten ontstaan uit persoonlijke uitdagingen en dilemma’s van de student. De inhoud van een site of blog zorgt voor het leren van html, plug-ins, css etc.Binnen de lessen staat ‘bring your own device’ centraal. Studenten zijn zuinig op hun eigen spullen waar ze zich gelijkertijd prettig bij voelen.Google apps staan centraal binnen de opleiding. De lessen kennen een hoog eigen initiatief gehalte.

Op de vraag: ‘wat maakt de opleiding speciaal’en “hoe kan dat in 1 jaar; skills aanbrengen als een adviseur en daarnaast voldoende kennis van de inhoud?”Dat lukt volgens de heren met name via bpv. De zaal is erg kritisch en er volgt een boeiende discussie.Enkele aanwezigen zien de opleiding als een lokkertje. Men denkt dat er te weinig inhoud gegeven kan worden in relatie tot de gekozen naam van de opleiding. Auke is het daar niet mee eens. Deze opleiding kan een gouden greep zijn op basis van huidige ontwikkelingen binnen een veranderende applicatiearchitectuur. Kenniscentra beginnen dit ook in de gaten te krijgen en haken aan.

Auke krijgt vanuit de zaal een pluim voor zijn wijze van docent zijn en bijbehorende betrokkenheid. Albeda gaat komend jaar ook starten met deze opleiding, ben benieuwd naar de olievlekwerking…….
Source: Papendal 2012